Ja hi ha sentència

El Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Girona ha dictat sentència en relació amb la impugnació de la llicència ambiental per instal·lar la granja de pollastres a Solius. La sentència estima en part el recurs i malgrat considerar que la llicència ambiental...

L’Ajuntament de Santa Cristina aprova el POUM

Tenim una gran notícia per donar-vos: durant el mes de febrer de 2021 l’Ajuntament de Santa Cristina ha aprovat el nou POUM. En aquest POUM s’hi han tingut en compte part de les nostres al·legacions, i s’hi acaba ordenant la desclassificació de la...

Urbanització riera dels Molinets

La promotora La Llave de Oro va presentar un projecte per construir més de 200 cases i 2 hotels de 5000 m2 i 2000 m2, respectivament, al costat de l’actual golf de Santa Cristina, que va culminar amb l’aprovació d’un Pla parcial, que contempla aquesta possibilitat....

La granja de pollastres

Volíem desqualificar el projecte de la granja de Can Cateura per a l’engreix de 83.000 pollastres amb una rotació de tres vegades l’any. Per la seva mida i envergadura, es tracta en realitat d’una activitat industrial, no agrícola, de règim intensiu. Malgrat totes les...

Abocador

Clausurar l’abocador de Solius que fa més de 40 anys que contamina les aigües del Ridaura. El complex de tractament de residus de Solius és una instal·lació ubicada entre els termes municipals de Llagostera i Santa Cristina d’Aro, en uns terrenys enclavats a l’entorn...