El dia 10 de desembre de 2019 hi va haver una reunió important a l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, amb els arquitectes redactors del POUM, el regidor de Medi Ambient, l’arquitecte municipal, el responsable de la Consultora Geoservei i representants de SOS Costa Brava i Salvem Solius.

important a l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, amb els arquitectes redactors del POUM, el regidor de Medi Ambient, l’arquitecte municipal, el responsable de la Consultora Geoservei i representants de SOS Costa Brava i Salvem Solius.

El compromís de l’Ajuntament és optar per una nova alternativa de POUM amb menors creixements que la proposta inicial triada a l’Avanç, contra la qual vam fer al·legacions. El nostre missatge va quallant…

Es desclassificaran 159,86 ha de sòl urbanitzable i 56,68 ha de sòl urbà. En total, 216,54 ha.

El creixement es preveu en polígons de sòl urbà a tocar del nucli actual.
El POUM preveurà un sòl urbanitzable del Sector Ridaura de 4 ha, més una zona de laminació d’aigua. Pel que diuen, aquesta zona ja ha començat, i sembla que baixa de 312 a 203 habitatges i conté un sector industrial Molí d’en Tarrés, ja força consolidat.

El problema és que, malgrat tot, el potencial pendent de construir serà de 1430 habitatges, amb voluntat d’intentar reduir fins a un màxim d’uns 1200 habitatges.

També hi ha la previsió de desclassificar totalment la urbanització de la riera de Molinets, que havia de tenir 211 habitatges, golf, dos hotels i equipaments privats esportius.

Igual que amb el cas de Sa Guarda de Cadaqués, els responsables municipals ens han confirmat que el Pla director urbanístic (PDU), per sorpresa, va acabar establint només reducció quan el compromís anunciat per la Generalitat era d’extinció.

El problema de Santa Cristina és un alt potencial de parcel·les en àmbits ja urbanitzats com ara Rosamar-Canyet, entre d’altres. S’ha apuntat que s’intentarà prohibir la construcció en terrenys amb pendents superiors al 50 % i rebaixar el potencial de 349.

L’equip redactor del POUM ha manifestat que estava disposat a seguir escoltant les nostres propostes i que la seva intenció era aconseguir incorporar totes les desclassificacions ara proposades al PDU, inclosa la urbanització de riera de Molinets.

La reunió va durar de 13:00 a 15:30 i, per part de SOS Costa Brava i Salvem Solius hi van assistir Sergi Nuss, Àngela Cuatrecasas, Carina Peracaula i Natàlia Tubella.

Pel que hem vist, caldrà fer un darrer esforç per reduir potencial edificatori a Ridaura, Rosamar i potser l’industrial…

Però la rebaixa en relació amb l’avanç de planejament és important.

Malgrat els avenços, SOS Costa Brava alerta que en total es podran fer 30.000 nous edificis