SOS Costa Brava es va constituir a Pals el 4 d’agost del 2018 amb l’adhesió a la Plataforma de 18 associacions i entitats de defensa del territori, agrupades amb la finalitat de preservar el litoral gironí.

Podeu llegir el comunicat de premsa que han redactat per a l’ocasió. Hi recullen tots els èxits assolits i totes les campanyes que cal emprendre.