Clausurar l’abocador de Solius que fa més de 40 anys que contamina les aigües del Ridaura.

Abocador de Solius

El complex de tractament de residus de Solius és una instal·lació ubicada entre els termes municipals de Llagostera i Santa Cristina d’Aro, en uns terrenys enclavats a l’entorn del PEIN del Massís de les Cadiretes i de sòl inclòs en la Xarxa Natura 2000. L’origen d’aquesta instal·lació es remunta a finals dels anys setanta del segle passat. Originàriament fou un abocador incontrolat i, a partir de principis dels anys vuitanta, va passar a ser gestionat per la Mancomunitat del Ridaura, formada per Castell – Platja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, Llagostera, Calonge i Santa Cristina d’Aro. Posteriorment, a principis dels anys 2000, la Mancomunitat del Ridaura i l’Agència de Residus de Catalunya van constituir el Consorci del Complex de Tractament de Residus de Solius, que, des de llavors, és l’òrgan titular de la gestió de la instal·lació.

L’àmbit del complex de tractament de residus s’ha ampliat en tres ocasions. En un primer moment, disposava d’una única fase d’explotació, després va passar a tenir-ne dues i, des d’aproximadament l’any 2010, disposa d’una tercera fase d’explotació. En paral·lel, les instal·lacions del complex també s’han anat ampliant mitjançant la construcció d’una planta de compostatge, una planta de triatge, una planta de tractament de lixiviats i noves basses d’emmagatzematge de lixiviats.

Segons la informació continguda en els projectes de l’activitat, la vida útil del dipòsit controlat de residus és limitada i, per aquest motiu, el Consorci de Solius i l’empresa que l’explota van iniciar entre els anys 2010 i 2012 la tramitació d’un avanç de pla especial que té per finalitat la seva ampliació en terrenys confrontants. No obstant això, avui la tramitació d’aquest avanç de pla especial està aturada, sens perjudici que l’Associació disposa d’informació respecte que l’empresa explotadora segueix amb la intenció d’ampliar el dipòsit de residus i està duent a terme gestions per fer-ho possible.

L’associació Salvem Solius s’oposa frontalment a una eventual ampliació del dipòsit controlat de residus del complex, pel fort impacte ambiental que tindria, i en reclama la clausura.

Però a banda de la qüestió relativa a una eventual ampliació del dipòsit controlat de residus, l’associació Salvem Solius denuncia altres irregularitats del complex de tractament de residus:

  1. El complex de tractament de residus s’està gestionant indirectament per dues societats de forma irregular. El dipòsit controlat de residus a través de la societat “Serveis de la Conca del Ridaura, SA” per mitjà d’un contracte que li fou adjudicat sense cap durada concreta. I la planta de compostatge està gestionada indirectament per l’empresa GBI Serveis, SA, per mitjà d’un contracte la vigència del qual està esgotada. S’ha de tenir en compte, a més, que l’únic soci de Serveis de la Conca del Ridaura, SA, és també l’empresa GBI Serveis, SA.
  2. Entre els anys 2009 i 2010 es van dur a terme dins l’àmbit del complex de tractament de residus obres il·legals, sense disposar de cap tipus d’autorització, i afectant parcialment terrenys que estan inclosos dins del PEIN Massís de les Cadiretes i de la Xarxa Natura 2000. Les obres es van fer, a més, quan estava en tràmit encara l’autorització ambiental de l’activitat.
  3. L’atorgament de l’autorització ambiental de l’activitat ha estat irregular, principalment perquè es fonamenta en un estudi d’impacte ambiental caducat i que no contempla la realitat de les instal·lacions existents i autoritzades i perquè no ha estat objecte d’una avaluació ambiental correcta, especialment pel que fa a la contaminació dels recursos hídrics de l’entorn.
  4. L’explotació del complex de tractament de residus està perjudicant els recursos hídrics de l’entorn. I tot i que l’Agència Catalana de l’Aigua n’ha tingut coneixement, no ha adoptat cap mesura per pal·liar aquesta afectació. L’origen d’aquesta afectació està en un defectuós segellament del primer vas de disposició, entre altres causes. No obstant això, l’Agència Catalana de l’Aigua va incoar i arxivar quasi bé simultàniament un expedient de descontaminació dels aqüífers incoat contra l’empresa explotadora del complex.

Per aquestes raons, l’associació Salvem Solius, juntament amb l’Associació de Naturalistes de Girona, va presentar un escrit a la fiscalia de Girona denunciant les esmentades irregularitats (contractació irregular, afectacions de recursos hídrics, obres il·legals), la qual ha donat lloc a la incoació de les diligències prèvies 104/2018 per part del Jutjat d’Instrucció número 4 de Girona, les quals encara estan en tràmit, havent-se declarat la causa complexa a efectes de la pròrroga dels terminis.

El juliol del 2020 «el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya — tal com informa el Diari de Girona— ha ordenat tancar definitivament en el termini d’un mes l’abocador de Solius després d’anul·lar l’autorització ambiental que la Generalitat va concedir el 2014 per ampliar el recinte i construir noves instal·lacions en un sòl de protecció especial on no estava permès, en formar part de l’espai d’interès natural del massís de Cadiretes».

Més informació:

El Govern de Artur Mas autorizó un vertedero en terreno protegido y sin concurso que gestiona el exsocio de Jordi Pujol Jr.

El TSJC obliga a tancar d’aquí a un mes l’abocador de Solius