El Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Girona ha dictat sentència en relació amb la impugnació de la llicència ambiental per instal·lar la granja de pollastres a Solius.

La sentència estima en part el recurs i malgrat considerar que la llicència ambiental atorgada és ajustada a dret ordena que s’implanti una pantalla arbrada en el perímetre eest de la finca i que es cobreixin els femers per evitar la propagació de males olors.

S’admet també que la llicència atorgada s’excedeix de la densitat màxima del nombre de pollastres autoritzable, tot i que malgrat aquest incompliment no s’anul·la la llicència ni es rectifica per considerar que això pot adequar-se amb l’acte de control ambiental.

També admet que no es compleixen els requisits de l’ACA pel que fa a disposar del subministrament d’aigua en un pou a la mateixa finca registral, però malgrat això tampoc anul·la la llicència per considerar-ho un aspecte del control ambiental.

No admet, però, que sigui desproporcionada la dimensió de la granja en no existir limitació d’ocupació i edificabilitat en sòl no urbanitzable a l’antiga normativa urbanística de Santa Cristina d’Aro i atès que l’explotació ramadera propera (Can Pijoan) és més gran i considera que el tema de la desproporció i la seva integració amb el paisatge s’ha de corregir a través de les mesures d’integració paisatgística i considera suficient completar i ampliar aquestes mesures amb la nova pantalla arbrada al perímetre oest per disminuir l’impacte visual.